Договір публічної оферти
Нижченаведений текст є Договором між інтернет-магазином zhabotinsky.com надалі «Продавець», та користувачем послуг інтернет-магазину, незалежно від статусу (фізична особа, юридична особа), називається надалі «Покупець».
1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. У даній оферті, якщо контекст не вимагає іншого, наведені нижче терміни мають такі значення:
Інтернет-магазин” – сайт Продавця - zhabotinsky.com, створений для укладання Договорів роздрібної та оптової купівлі-продажу, після ознайомлення Покупцем, запропонованим Товаром Продавця, на фотознімках дистанційним способом.
"Продавець" - фізична особа підприємець Жаботинський Руслан Леонідович, який здійснює продаж товару, та веде свою діяльність під назвою зареєстрованої в Україні торгівельної марки “ZHABOTINSKY .
Товар” – продукція, що пропонується до продажу, та розміщена на сайті zhabotinsky.com
“Покупець” – фізична та/або юридична особа, що здійснює замовлення на сайті zhabotinsky.com
“Одержувач” – фізична та/або юридична особа визначена Покупцем, який має отримати замовлений Товар.
Акцепт” – повне та беззастережне прийняття Покупцем умов Договору.
Замовлення” – окремі позиції з асортиментного переліку Товару, вказаних Покупцем під час оформлення заявки на сайті zhabotinsky.com

1.2. Цей Договір визначає умови купівлі товарів Покупцем через інтернет-магазин Продавця.
1.3. Договір є публічним згідно зі ст. 633 та ст. 641 Цивільного кодексу України є еквівалентом “усної угоди” і має належну юридичну силу.
1.4. Відповідно до ст. 642 Цивільного Кодексу України повним та беззастережним прийняттям умов цього договору-оферти, що підтверджує укладення Договору на запропонованих умовах, факт здійснення Покупцем оплати вартості замовленого на сайті інтернет-магазину (або іншим способом) товару.
2. ПРЕДМЕТ ТА ПОРЯДОК УКЛАДАННЯ ДОГОВОРУ
2.1. Продавець здійснює продаж та доставку Товару, згідно з чинним прейскурантом, опублікованим на сайті zhabotinsky.com, а Покупець оплачує та приймає Товар відповідно до умов цього Договору.
2.2 Дотримуючись покрокових вказівок на нашому сайті, ви зможете зробити замовлення та зробити платіж за нього. Будь ласка, не поспішайте та читайте та перевіряйте своє замовлення на кожній сторінці під час формування замовлення.
 
2.3 Після розміщення замовлення ви отримаєте від нас електронного листа з підтвердженням отримання вашого замовлення та його номером . Договір між нами буде укладено лише тоді, коли ви отримаєте електронного листа з підтвердженням замовлення.
 
2.4 Після відправки товару, ви отримаєте електронного листа з підтвердженням («Підтвердження відвантаження»).
 
2.5 Якщо ми не зможемо надати вам товар, наприклад, тому що він відсутній на складі, або недоступний, або через помилку в ціні на нашому сайті, ми повідомимо вас про це електронною поштою, і ми не будемо обробляти ваше замовлення. Якщо ви вже заплатили за товари, ми повернемо вам повну суму, включаючи будь-які витрати на доставку, якнайшвидше, і не будемо нести жодної додаткової відповідальності.
 
2.6 Ви підтверджуєте вашу згоду з тим, що наші представники можуть зв'язатися з вами, щоб підтвердити вашу особу та/або ваш намір розмістити замовлення.
 
3. ТРАНСПОРТУВАННЯ ТА ДОСТАВКА
 
3.1 Ваше підтвердження відвантаження міститиме інформацію про доставку, що дозволяє вам відстежувати процес доставки ваших товарів. В окремих випадках на доставку можуть вплинути Обставини непереборної сили.
 
3.2. Вартість доставки не включена до ціни; вона буде додані при оформленні замовлення та будуть вказані як окрема плата у формі замовлення (за винятком випадків, коли пропонується безкоштовна доставка).
 
3.3 Доставка замовлення вважається завершеною, коли ми доставляємо Продукти за вказаною вами адресою або ви забираєте ці Продукти у нас.
 
3.4 Наш менеджер може зв'язатися з вами, щоб домовитися про доставку, підтвердити деталі доставки та змінити деталі доставки (за потреби).
 
4. ПОВЕРНЕННЯ
 
4.1 Детальна інформація про те, як скасувати замовлення або повернути товари (якщо це допустимо), включаючи адресу, на яку повинні бути повернені товари та терміни повернення, буде надана в "Часті запитання", або за посиланням на сайті “Обмін та повернення”.
 
4.2 Товари, що повертаються, слід надсилати виключно на адресу, вказану на сайті в розділі "Обмін та повернення"
 
4.3 Товари, що повертаються, не повинні мати слідів використання, до них повинні бути прикріплені всі відповідні етикетки . Ви несете відповідальність за зворотну доставку товарів, що повертаються. Якщо ви отримали накладну, ви повинні використовувати надану накладну.
 
4.4 Усі повернення підлягають перевірці та затвердженню. Якщо повернені товари не можуть бути продані повторно, чи то через пошкодження товару чи упаковки, ми залишаємо за собою право відмовити у поверненні частково чи повністю.
 
4.5 Гроші будуть повернуті на вашу кредитну/дебетову картку, або іншим способом, який був використаний під час початкового розміщення замовлення. Компенсаційна
виплату буде здійснено в найкоротший термін, але протягом чотирнадцяти (14) робочих днів з моменту надходження товару до пункту повернення в ідеальному стані для повторного продажу.
 
4.6 З суми компенсаційної виплати можуть бути зроблені відрахування, якщо такі повернені товари повертаються у неприйнятному стані.
 
5. ПРАВО НА "ПЕРЕДУМАТИ" (СПОЖИВАЧІ В ЄВРОПЕЙСЬКОМУ СОЮЗІ)
 
5.1 Ви можете скасувати замовлення з будь-якої причини протягом чотирнадцяти (14) днів після отримання замовлення.
 
5.2 Право на повернення (або обмін) не поширюється на Продукти, виготовлені за вашою специфікацією; або які були персоналізовані.
 
5.3. Ви берете на себе всі прямі витрати на повернення товару
 
5.4. Типова форма заяви на "передумати"
 
Якщо ви хочете розірвати цей Договір, будь ласка, заповніть та надішліть нам цю форму:
- Адреса одержувача: 69005, Україна, м. Запоріжжя, пр. Соборний, 161
- Електронна пошта одержувача: zhabotinsky.com@gmail.com
 
- Я справжнім повідомляю, що розірваю наш договір
купівлі-продажу наступних товарів (.......................).
- Замовлення зроблено (.................)/отримано (.............).
- Ім'я та прізвище споживача (.........................................).
- Адреса споживача (........................................................).
- Підпис споживача (тільки у тому випадку, якщо ця форма заповнена на папері)
- Дата
 
6. ГАРАНТІЯ ЩОДО ПРОДУКЦІЇ І НАША ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
 
6.1. Будь-які питання, пов'язані з гарантіями щодо товарів, повинні направлятися до служби підтримки за вказаними контактними даними, що надаються на веб-сайті продавця. У цих обставинах ми надамо компенсаційну виплату або замінимо продукт на мірою необхідності.
 
6.2. Гарантія повернення становить 30 днів. Детальніше написано у розділі "Гарантіі" на сайті.
 
7. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ
 
7.1 Ми не будемо нести відповідальності за невиконання або затримку у виконанні будь-яких наших зобов'язань за Договором, викликану подією, що знаходиться поза нашого контролю.
 
7.2 Термін "Обставини непереборної сили" означає дії або події за межами нашого розумного контролю, включаючи, зокрема, страйки, локаути або інші виробничі конфлікти, спровоковані третіми особами, громадські заворушення, повстання, вторгнення, терористичні акти або загрозу терористичних як оголошену, так і неоголошену), загрозу війни або підготовку до неї, пожежу, вибух, ураган, повінь, пандемію, кризу охорони здоров'я, землетрус, просідання гірських порід, епідемію або інші природні катаклізми, збій у роботі державних або приватних мереж зв'язку,
затримку поставки, яка виникла через неможливість використання залізничного, морського, повітряного, автомобільного чи іншого приватного чи громадського транспорту підприємством роздрібної торгівлі.
 
7.3 У разі настання Обставин непереборної сили, що перешкоджають належному виконанню наших зобов'язань згідно з Договором з вами, зв'яжуться так швидко, як можливо, щоб повідомити вас про ситуацію, що виникла; і виконання наших зобов'язань, передбачених договором, буде відкладено, а термін виконання цих зобов'язань буде продовжено на строк дії Обставин непереборної сили. Якщо обставини непереборної сили не дозволяють доставити вам замовлену продукцію, ми призначимо нову дату доставки після завершення дії обставин непереборної сили або оформимо повернення коштів.
8. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН
8.1. Акцепт Оферти Покупцем є підтвердженням укладання Договору за умов Оферти.
8.2. Договір набирає чинності з моменту оплати замовлення Покупцем та діє до моменту виконання Продавцем зобов'язань за цим Договором.
8.3. Продавець має право вносити зміни до тексту цього Договору на свій розсуд у будь-який момент і без попереднього повідомлення Покупця. Актуальна (чинна) редакція Договору завжди доступна на сайті.
8.4. Покупець погоджується і визнає, що внесення змін до Оферти спричиняє внесення цих змін до укладеного вже чинного між Покупцем і Продавцем Договору, і ці зміни в Договорі набувають чинності з такими змінами в Оферті.
9. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ
9.1. Продавець гарантує збереження таємниці інформації, яку Покупець вказує під час реєстрації або оформлення замовлення.
9.2. Продавець гарантує, що персональні дані не будуть використані з корисливою метою, на сторонніх ресурсах або для поширення спаму.
9.3. При оформленні замовлення Покупець дає згоду на обробку своїх персональних даних, які зберігаються в базі Продавця виключно для ідентифікації Покупця/Отримувача при повторних замовленнях та для коректного виконання. При відмові Покупцем Продавець не зможе відповідним чином провести замовлення.
10. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
10.1. Продавець несе всі ризики, пов'язані із втратою чи пошкодженням товару до моменту його передачі Покупцю.
10.2. Одержувач або той, хто прийняв товар у момент відсутності Одержувача, несе всі ризики, пов'язані з втратою або пошкодженням товару з моменту його прийому.
10.3. Продавець має право передавати свої права та обов'язки щодо виконання замовлень третім особам, не звільняючись від відповідальності.